Đường dây nóng: 08.35 23 02 09 - 08. 35 23 02 08

Tìm kiếm

TỦ ĐIỀU KHIỂN XƯỞNG THỔI BỌC


LẮP ĐẶT CÁC LOẠI TỦ ĐIỀU KHIỂN


Tủ điều khiển tại các nhà máy


Tủ điều khiển tại các nhà máy


Tủ điều khiển tại các nhà máy


Tủ điều khiển tại các nhà máy


Biến tần EasyDrive 350Kw - Dự án bơm cát Hoàng Gia Campuchia


 Biến tần EasyDrive 350Kw - Dự án bơm cát Hoàng Gia Campuchia

Tủ điện máy dệt


 Tủ điện máy dệt

Kinh Doanh

Mr.Linh 0988 571 577


Ho Tro Ky Thuat - Kinh Doanh

Mr.Long 0989 74 08 08


Ky Thuat

Mr.Dũng 091 737 45 48


Ky Thuat

Mr.Nhan 0949 07 00 88


Ky thuat

Mr Anh 0913 48 86 87