Đường dây nóng: 08.35 23 02 09 - 08. 35 23 02 08

Tìm kiếm

ENCODER-TOKY

Type: HY38A6-E-360

Pulse: 360PPR

Shaft: 6mm

Power: DC+5-26V

Quantify: 1 PCS

 

Giá: Liên hệ

Bookmark and Share
ENCODER-TOKY


 Type: HY38A6-E-360

Pulse: 360PPR

Shaft: 6mm

Power: DC+5-26V

Quantify: 1 PCS

 
ENCODER-TOKY


 Type: HY38A6-E-360

Pulse: 360PPR

Shaft: 6mm

Power: DC+5-26V

Quantify: 1 PCS

 
ENCODER-TOKY


Type: HY38A6-E-360

Pulse: 360PPR

Shaft: 6mm

Power: DC+5-26V

Quantify: 1 PCS

 
ENCODER-TOKY


 Type: HY38A6-E-360

Pulse: 360PPR

Shaft: 6mm

Power: DC+5-26V

Quantify: 1 PCS

 

Kinh Doanh

Mr.Linh 0988 571 577


Ho Tro Ky Thuat - Kinh Doanh

Mr.Long 0989 74 08 08


Ky Thuat

Mr.Dũng 091 737 45 48


Ky Thuat

Mr.Nhan 0949 07 00 88


Ky thuat

Mr Anh 0913 48 86 87