Đường dây nóng: 08.35 23 02 09 - 08. 35 23 02 08

Tìm kiếm

Model:LX3V-1212MT-A


Model:LX3V-1212MR-A (Relay)


Model:LX3V-2416MR-A(Relay)


MODEL::32 I/O PLC,LX3V-1616MR-A(Relay)


Kinh Doanh

Mr.Linh 0988 571 577


Ho Tro Ky Thuat - Kinh Doanh

Mr.Long 0989 74 08 08


Ky Thuat

Mr.Dũng 091 737 45 48


Ky Thuat

Mr.Nhan 0949 07 00 88


Ky thuat

Mr Anh 0913 48 86 87